DOKUMENTI ZA PRIJEM U DOM

Ovdje možete vidjeti popis potrebnih dokumenata za prijem u dom:

  • ZAMOLBA – PODNOSITELJA ZAHTJEVA
  • KRATAK ŽIVOTOPIS
  • PRESLIKA DOMOVNICE
  • PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE
  • PRESLIKA ZDRAVSTVENE ISKAZNICE
  • PRESLIKA IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
  • POTVRDA OBITELJSKOG LIJEČNIKA DA OSOBA NE BOLUJE OD PSIHIČKIH I ZARAZNIH BOLESTI TE DA SE NE LIJEČI OD ALKOHOLA
  • UVJERENJE O VISINI MIROVINE ILI ZADNJI ODREZAK
  • IZJAVA OBVEZNIKA UZDRŽAVANJA O PLAĆANJU SMJEŠTAJA (OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA)

Dokumenti koji se prilažu ne moraju biti novijeg datuma niti originali ili ovjerene preslike nego samo obične preslike dokumenata.