STRUČNO VIJEĆE

U Domu za starije i nemoćne osobe Osijek, kao stručno i savjetodavno tijelo osnovano je Stručno vijeće kojeg čine svi stručni radnici Doma. Stručno vijeće donosi svoj poslovnik kojim se uređuje način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika te način rada i donošenje odluka.

Stručno vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Doma, prati njegovo ostvarenje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada Doma, potiče i promiče stručni rad Doma te obavlja i druge stručne poslove, daje mišljenje i prijedloge o ustroju Doma, o potrebi stručnog usavršavanja stručnih radnika Doma te drugim stručnim pitanjima vezanim za rad Doma.

Predsjednik Stručnog vijeća

Jelena Vukas, bacc. med. tech.

Članovi Stručnog vijeća:

Ana Erkapić, mag. med. techn.

Dina Mustapić, soc. radnica

Kristina Barić Mak, soc. radnica

Marija Bubalo, radno – okupacioni terapeut

Biljana Tubić, bacc. med. Techn.

Dejan Božučanin, med.tehničar

Eva Kovač, med.sestra

Zdenka Elezović, med.sestra

Željka Nikolčić, med.sestra

Mara Šubarić, med.sestra

Branka tadić, med.sestra

Kovač Vesna, med.sestra

Jasna Musser, med.sestra

Antonija Gegić, med. sestra

Julijana Dereh, fizioterapeut