Petar Vrandečić

18. lipnja 2021.

Završna konferencija

16. travnja 2021.

Promocija

23. ožujka 2021.

COVID – 19

25. studenoga 2020.

Uspješno osposobljavanje za gerontodomaćicu